Centrum
voor religie en recht

een samenwerkingsverband tussen de faculteit Religie en Theologie en de faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU

Advies

Het Centrum voor Religie en Recht verstrekt op aanvraag adviezen over kerkordelijke of kerkrechtelijke onderwerpen.

Lees meer

Onderwijs

Het Centrum voor Religie en Recht verzorgt elk collegejaar het keuzevak Geloofsgemeenschappen en Recht. 

Lees meer

Onderzoek

Het Centrum voor Religie en Recht heeft het onderzoekersnetwerk Recht en Religie opgericht.

Lees meer

Actueel

Volg de colleges Recht en Religie

Heb je altijd al meer willen weten over verschillende godsdiensten zoals Jodendom, Christendom en Islam, hun visie op de overheid? En hoe zij – vanuit hun geloofsovertuiging – zijn georganiseerd? Volg dan het vak Religie en Recht. Verschillende hoogleraren en docenten...

Lees meer

Agenda

Geen evenementen

Centrum voor religie en recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
email: info@religie-recht.nl