Centrum voor Religie en Recht

Bestuursleden

Prof. dr. C. van den Broeke

Prof. dr. C. van den Broeke

Functie: voorzitter

Prof. dr. C. (Leon) van den Broeke is buitengewoon hoogleraar Rechtstheologie en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen en universitair hoofddocent aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht (VU Amsterdam) en directeur van het Deddens Kerkrecht Centrum (TU Kampen).

Prof dr. C. van den Broeke
Academische publicaties

Drs. P.D. van den Boogaard

Drs. P.D. van den Boogaard

Functie: secretaris

Drs. P.D. (Pieter) van den Boogaard heeft zijn studie Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgerond met een specialisatie kerkrecht. Hij is als predikant verbonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Poederoijen & Loevestein. Tevens is hij werkzaam als beleidsadviseur kerkrecht bij het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk. Hij is secretaris van het bestuur van het Centrum voor Religie en Recht.

Prof. dr. E.A.J.G. van der Borght

Prof. dr. E.A.J.G. van der Borght

Functie: bestuurslid

Prof. dr. E.A.J.G. van der Borght bekleedt de Desmond Tutu leerstoel aan de Vrije Universiteit en lid van het bestuur van het Centrum voor Religie en Recht. Hij promoveerde op een proefschrift over de theologie van het ambt en leidt samen met dr. C. van den Broeke een onderzoeksproject over de toekomst van ambt/leiderschap in christelijke geloofsgemeenschappen in post-christendom Nederland.

Profiel: prof. dr. E.A.J.G. van der Borght

prof. dr. Y. Ellethy

prof. dr. Y. Ellethy

Functie: bestuurslid

Yaser Ellethy is associate professor and director of the Centre for Islamic Theology Studies at the Faculty of Religion and Theology – VU University Amsterdam. He holds a PhD in Islamic Theology. He also holds a PhD in Philology. He has published articles and books in English, Greek, Dutch and Arabic.

prof. dr. Yaser Ellethy
Academische publicaties

Mr. dr. T. van Kooten

Mr. dr. T. van Kooten

Functie: penningmeester

Mr. dr. T. van Kooten heeft een eigen advocatenkantoor op onder andere het gebied van het kerkelijke recht. Tevens is hij  universitair docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Hij is als penningmeester aan het bestuur van het Centrum verbonden.

Mr. dr. T. van Kooten
Van Kooten Advocaten
Academische publicaties

Prof. dr. J.W. Sap

Prof. dr. J.W. Sap

Functie: bestuurslid

Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Sap is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit en universitair hoofddocent Europees recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek op het terrein van Europees constitutioneel recht waaronder de verhouding tussen recht en religie. Hij is voorzitter van de Vereniging Democratisch Europa.

prof. dr. J.W. Sap
Academische publicaties

Mr. drs. J. W. Verwijs

Mr. drs. J. W. Verwijs

Functie: bestuurslid

Mr. drs. J. W. (Sjaak) Verwijs is lid van het bestuur van het Centrum voor Religie en Recht. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aan de Vrije Universiteit behaalde hij een master kerkrecht. Hij was eerst werkzaam als jurist en later als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk. Sinds 2011 is hij directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten. Aan de Vrije Universiteit is hij verbonden als (buiten)promovendus kerkrecht.

Bond van Nederlandse Predikanten

Centrum voor religie en recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
email: info@religie-recht.nl