‘Huwelijkse gevangenschap’, rituele slacht, kerkasiel, biecht en ambtsgeheim, ayahuasca, hoofddoek en boerka, Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Wat mag een dominee of imam in een preek zeggen? En is dat anders als hij door een krant wordt geïnterviewd?
Hoe zit dat nu precies met de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst? Deze en andere vragen komen aan bod in het vak Recht en Religie in blok 4.

In Nederland hebben gelovigen het recht religieuze organisaties te vormen. Die geloofsgemeenschappen hebben rechten en vrijheden die soms verder gaan dan bij andere organisaties. Zo mogen zij soms ‘discrimineren’ op basis van geloof of het verschil tussen man en vrouw. Gelovigen mogen in principe volgens hun eigen geloofsvoorschriften leven. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij rituele slacht. Zij mogen zich in principe ook kleden zoals dat door hun geloof wordt voorgeschreven. Geestelijken hebben veelal een andere juridische positie dan ‘gewone’ werknemers. Maar er zijn hieraan wel grenzen: die zijn echter niet altijd even duidelijk en ook veranderen die soms mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Het strafrecht lijkt wel een duidelijke grens te bieden ook al is daarover discussie mogelijk. Dit alles roept vragen op, bijvoorbeeld wanneer je in Nederland erkend wordt als een religie en wat je onder het mom van godsdienstuitoefening mag doen. Bestaat er juridisch zoiets als ‘kerkasiel’ en wat betekent de scheiding van kerk en staat nu precies?

…Volg het vak ‘Recht en Religie’ en denk na over antwoorden op deze en andere vragen! Verschillende hoogleraren en docenten benaderen elk vanuit hun eigen expertise deze problematiek.
We nodigen u uit om dit vak te volgen en zo uw kennis te verdiepen. Het vak wordt gegeven in februari en maart 2024. U kunt u hiervoor inschrijven via https://studiegids.vu.nl/NL/vakken/2023-2024/R_GGR2#/

Voor een overzicht van de colleges en data waarop deze worden gegeven: Rooster religie en recht 2024

Het vak staat óók open voor studenten – ook studenten die geen rechten of theologie studeren – van buiten de Vrije Universiteit en eenieder die (op basis van contractonderwijs) dit vak wil volgen. Het is niet nodig eerst het vak Religie en Recht te volgen.
Meer informatie? Neem contact op met mr.dr. T. van Kooten t.van.kooten@vu.nl