Vrijdag 15 december organiseert het Centrum voor Religie en Recht in samenwerking met Verus, MissieNederland en VGS een symposium over het thema informeel onderwijs. De bijeenkomst vindt plaats op de Theologische Universiteit Utrecht (Plompetorengracht 3) en duurt van 10.00 – 15.00 uur (inloop 09.30 uur). Sprekers zijn onder andere Paul van Sasse van IJsselt, Renée van Schoonhoven en Gerdien Bertram.

Programma
09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkom door Leon van den Broeke (TUU)
10.05 uur Aftrap van de dag door Berend Kamphuis (Verus)
10.10 uur Panelgesprek: verkenning van dilemma’s rond kwaliteit, veiligheid en toezicht – met onder andere Martine Versteeg (MissieNederland) en Pieter Moens (VGS)
10.40 uur Bijdrage van Paul van Sasse van IJsselt (RUG)
11.00 uur Korte pauze
11.20 uur Bijdrage van Renée van Schoonhoven (VU)
11.50 uur Bijdrage van Gerdien Bertram – Troost (VU)
12.10 uur Plenaire reflectie en vragen
12.30 uur Netwerklunch
13.30 uur Gesprekstafels (3) met gespreksleider + sprekers
14.30 uur Plenaire terugkoppeling (met deelnemers panelgesprek ochtend)
15.00 uur Afronding + borrel

Over de sprekers

  • Prof. mr. dr. Paul van Sasse van IJsselt is bijzonder hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als raadsadviseur verbonden aan de Raad van State
  • Prof. dr. Renée van Schoonhoven is hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Prof. dr. Gerdien Bertram-Troost is hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie
Het symposium vindt plaats in de aula van de Theologische Universiteit Utrecht (Plompetorengracht 3). Gastheer is prof. dr. Leon van den Broeke, die als hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht verbonden is aan de Theologische Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Download de flyer met meer informatie: Programma symposium ‘Grip op informeel onderwijs’ (versie 31 oktober 2023)