De relatie tussen overheid en godsdienst wordt gekenmerkt door gepaste distantie en intrinsieke betrokkenheid. De overheid heeft een rol in het in het vinden van een balans tussen ruimte voor pluralisme tegenover de noodzaak van sociale cohesie, van de waarde van beleving van de eigen identiteit tegenover het belang van integratie, of van uitingsvrijheid tegenover het verschuldigde respect voor anderen. Het gaat dan om fundamentele thema’s als de betekenis van grondwettelijke vrijheidsrechten, de betekenis van burgerschap en de aard van het gebod van gelijke behandeling.

Precies in dit spanningsveld bevindt zich het politieke en maatschappelijke debat rond informeel onderwijs. Een academische verkenning van informeel onderwijs vanuit het perspectief van de verhouding tussen religie, recht en samenleving kan dan ook een verdiepende bijdrage leveren. Relevante (hoofd)vragen in dit licht zijn:

  • Hoe raken de beleidsvoornemens rond informeel onderwijs aan de godsdienstvrijheid, verenigingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet en in mensenrechtenverdragen? In hoeverre zijn de inperkingen gerechtvaardigd? Welke dillema’s spelen er rond deze grondrechten?
  • Op welke manier speelt de onderwijsvrijheid zoals verwoord in artikel 23 Grondwet een rol in de ontwikkeling van toezicht op informeel onderwijs? Welke dilemma’s spelen er rond het toezicht?
  • In hoeverre dragen de beleidsvoornemens vanuit pedagogisch perspectief bij aan het oplossen van de geanalyseerde problemen? Welke andere oplossingen zijn denkbaar?

De sprekers verkennen vanuit bovenstaande perspectieven het vraagstuk en leggen dilemma’s en spanningsvelden op tafel. Vanuit deze reflecties staat het verdiepende gesprek centraal.

Klik hier voor meer informatie over het symposium ‘Grip op informeel onderwijs’ en aanmelden.

Download de flyer met meer informatie: Programma symposium ‘Grip op informeel onderwijs’ (versie 31 oktober 2023)