Centrum voor Religie en Recht

Onderzoeksnetwerk

Onderzoekersnetwerk Religie en Recht

Medio 2016 is het Onderzoekersnetwerk Recht en Religie opgericht. De reden tot vorming van dit Netwerk is de steeds groter wordende onkunde in de maatschappij (en de overheid) over kerk, kerkorganisatie, religie en recht. De actualiteit hiervan is echter onverminderd groot. Denkt u bijvoorbeeld aan de diverse andere godsdiensten die naast het Christendom in Nederland hun plaats hebben gevonden.

Om in deze leemte te voorzien, is het goed om kennis en krachten in dit vakgebied te bundelen in een netwerk. Op deze manier kunnen kennis en inzicht zowel intern als extern gedeeld worden. Tevens kan het netwerk een aanspreekpunt voor derden vormen. Ook kan het netwerk nuttige diensten bewijzen bij subsidieaanvragen.

Thema’s die aan de orde (kunnen) komen, zijn:

  • De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;
  • het ‘interne recht’ van geloofsgemeenschappen;
  • de verhouding tussen geloofsgemeenschappen en de staat;
  • de verhouding tussen religie / geloofsgemeenschappen en de
  • samenleving (onder andere het thema veiligheid);
  • de verhouding tussen religie en andere rechtsaspecten.

Wie kunnen deelnemen?

Het onderzoekersnetwerk Recht en Religie staat open voor een ieder die aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek doet of heeft gedaan op het terrein waar recht en religie elkaar raken. Dit kunnen niet alleen juristen en theologen (‘kerkjuristen’) zijn, maar ook onderzoekers uit andere disciplines wier onderzoek zich op dit terrein begeeft.

Wat doet het netwerk

Het Netwerk vormt de verbinding tussen de verschillende onderzoekers. Hiertoe zal een administratie worden bijgehouden van alle betrokkenen. Tenminste eenmaal per jaar zal een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Tevens zullen de deelnemers op de hoogte gebracht worden van conferenties, oraties, promoties en andere relevante informatie op het terrein Religie en Recht. Daarnaast vormt het Netwerk een aanspreekpunt voor derden om advies te verkrijgen. Via het Netwerk kan de benodigde kennis verkregen en gedeeld worden.

Ik meld me aan voor het onderzoekersnetwerk

8 + 2 =

Centrum voor religie en recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
email: info@religie-recht.nl