Onderwijs

Een belangrijk doel van het Centrum voor Religie en Recht is het bundelen van kennis van zijn onderzoekers en het scheppen van een optimale omgeving voor de combinatie van theologisch, religiewetenschappelijk en juridisch onderzoek. Kennisuitwisseling tussen diverse disciplines worden op deze manier maximaal benut. In het onderwijs van het Centrum voor Religie en Recht komt onderzoek en academische kennis op verschillende manieren tot uiting.

Modules Religie en Recht en Recht en Religie

Het Centrum voor Religie en Recht verzorgt elk jaar de keuzevakken Religie en Recht en Recht en Religie (zes ECTS) bestaande uit elk 6 of 7 colleges van elk twee uur en een afsluitend tentamen of paper. In Religie en Recht ligt het accent op de ‘binnenkant’ van religieuze gemeenschappen: daarbij komen vragen aan de orde zoals hoe zij zijn georganiseerd. In Recht en Religie ligt het accent op de ‘buitenkant’ van geloofsgemeenschappen: daarbij komen vragen aan de orde over de positie van geloofsgemeenschappen binnen het Nederlandse recht en de scheiding van kerk en staat. Ten behoeve van deze keuzevakken is een studieboek uitgegeven met de titel Geloofsgemeenschappen en recht (onder redactie van L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg). Deze modules worden verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. De coördinatoren zijn prof. dr. C. van den Broeke (Religie en Theologie) en mr. dr. T. van Kooten (Rechtsgeleerdheid). Het doel van deze module is:

  • kennismaken en enig inzicht verkrijgen in de positie van geloofsgemeenschappen- in verschillende rechtsvormen- in het staatsrecht en het privaatrecht;
  • het kennismaken en verkrijgen van enig inzicht in de verhouding tussen godsdienstige opvattingen en het eigen recht en het seculiere recht

Verdere informatie over deze modules:

  • Meer informatie is te vinden via de studiegids (2023-2024) van de Vrije Universiteit. Om de informatie te vinden dient u de naam van het vak in te vullen of de modulecode R_GGR1 en R_GGR2.
  • Inschrijving staat ook open voor studenten van andere universiteiten. Ook anderen zijn van harte welkom om de colleges te volgen. Bij de Vrije Universiteit kan dat door het systeem van zogenoemd contractonderwijs. Klik hier voor meer informatie.
  • Het boek dat gebruikt wordt tijdens de collegeserie ‘Geloofsgemeenschappen en Recht’, is te bestellen door een e-mail te sturen naar: t.van.kooten@vu.nl.

Post academisch onderwijs

Het Centrum voor Religie en Recht organiseert met enige regelmaat cursussen voor predikanten, advocaten en andere professionals over thema’s in het vakgebied van religie en recht: de rechtspositie van predikanten, het verschoningsrecht en de ANBI-status en het ambtsgeheim zijn enkele voorbeelden van deze thema’s.