Centrum voor Religie en Recht

Symposia en lezingen

Binnen en buiten de Vrije Universiteit Amsterdam zijn deskundigen actief, die kunnen bijdragen aan de uitvoering van de onderzoeksagenda.

Religie

Zo zijn er op de Faculteit der Godgeleerdheid experts op het gebied van vrede, gerechtigheid, en veiligheid, de rol van godsdienst in de samenleving en deskundigen op het terrein van Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme.

Recht

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn experts op diverse deelgebieden in het recht actief.

Netwerken

Bij verschillende instituten in binnen- en buitenland zijn deskundigen op het vakgebied religie en recht actief. Het Centrum voor Religie en Recht heeft een netwerkfunctie en brengt onderzoekers, studenten, professionals en geïnteresseerden bij elkaar door symposia en lezingen te organiseren.

Jaarlijks wordt er een symposium georganiseerd en worden er verschillende lezingen gehouden. Voor het actuele aanbod van lezingen en symposia klik hier.

In de loop der jaren zijn er over diverse onderwerpen al symposia en lezingen georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u via de download hieronder.

Centrum voor religie en recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
email: info@religie-recht.nl