Centrum voor Religie en Recht

Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht

NTKR

NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, is een initiatief van enkele civiel en kerkjuristen van Nederlandse universiteiten. Het NTKR is een wetenschappelijk tijdschrift. De artikelen zijn peer reviewed. Het tijdschrift voldoet daarmee aan de gevraagde academische standaard.

Het NTKR richt zich met name op het recht van de kerkgenootschappen in Nederland en daarmee samenhangend op het raakvlak van kerkrecht en burgerlijk privaat- en publiekrecht. In bredere zin richt het NTKR zich op het religieus recht mede in relatie tot het burgerlijk recht. Het NTKR voorziet daarmee in een eigen forum op deze rechtsgebieden. Op deze wijze levert het NTKR een bijdrage aan de reflectie en het gesprek aangaande de positie van de kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen binnen de Nederlandse samenleving.

Centrum voor religie en recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
email: info@religie-recht.nl