Aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam begint op 7 februari de collegecyclus ”Recht en religie”, bestemd voor masterstudenten en andere geïnteresseerden. Zes docenten en hoogleraren uit diverse onderwijsinstellingen en de juridische praktijk geven colleges over recht en religie in Nederland, kerk en staat, religieuze uitingen en het publieke domein, kerk en strafrecht, ambtsgeheim en verschoningsrecht, tuchtrecht en de rechtspositie van het geestelijk ambt.

Het vak kreeg een nieuwe naam. Het is een van de weinige vakken op universitair niveau in Nederland waarin de verhouding recht, religie en kerk (en staat) centraal staat. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.