Centrum voor religie en recht

Wie zijn we

Wat is ons doel: Verdieping en verbreding

Het Centrum heeft als doel de verdieping en de verbreding van de wetenschappelijke aandacht voor:

  • het interne recht van de diverse kerkgemeenschappen;
  • punten waarop het kerkelijk recht en het wereldlijk recht elkaar raken;
  • de juridische positie van de kerk ten opzichte van de staat en in de maatschappij;
  • de juridische aspecten van het optreden en functioneren van niet-christelijke godsdiensten in Nederland.

Wat doen wij: actitviteiten

Het Centrum zet zich voor de realisering daarvan in door:

  • wetenschappelijk bestuderen van en geven van onderwijs in de vakken kerkrecht en religie en recht;
  • adviseren op het gebied van uitleg en toepassing van diverse kerkordes en vraagstukken op het terrein van religie en recht;
  • verzorgen van lezingen;
  • verzorgen van publicaties op kerkrechtelijk en kerkordelijk vakgebied;
  • initiĆ«ren van een tijdschrift voor kerkrecht en kerkorde (www.ntkr.nl);
  • organiseren van symposia.

Centrum voor religie en recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
email: info@religie-recht.nl